اشعار زیبا

ما ازشعر چی میخواهیم

منتظران بهار .

بیدل دهلوی درباره بهار شعری می سرود ومی گوید : 

منتظران بهار فصل شکفتن رسید

مژده به گل  برید یار به گلشن ریسد

بیدل دهلوی شاعر وعارف و معروف هندی در قرن دوازده هجری که کتابش

{طوری معرفت } معروف است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:51  توسط علی اصغر شاهمرادی  |